Onze school

Basisschool Sint Aloysius helpt kinderen bij hun groei naar volwassenheid. We investeren in talenten en stimuleren de cognitieve, sociale, communicatieve en creatieve ontwikkeling.

Zo helpen wij kinderen uitgroeien tot zelfstandige, jonge wereldburgers met

optimale kansen in de maatschappij. 

 

Samen met ouders zoeken we naar de juiste weg van ontwikkeling voor iedere leerling.

We maken bewust keuzes in het leerstofaanbod. Daarbij richten we ons op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het stimuleren van

executieve vaardigheden om te leren ‘leren’. 

“Wij bieden kinderen een stevige basis
voor de toekomst”

Het onderwijs

Op onze school verwerven leerlingen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te groeien tot zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen. We bieden een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces in een leerrijke omgeving. Leerlingen voelen zich hier veilig, aanvaard, competent en zelfstandig. Jaargroepen worden op leeftijd ingedeeld en binnen samenwerkende clusters georganiseerd. Het onderwijsaanbod stemmen we systematisch af op de leerdoelen en onderwijsbehoeften van de hele groep in combinatie met specifieke persoonlijke leerbehoeften. 

Doorgaande leerlijn

De lesstof wordt aangeboden door middel van directe instructie. Ons aanbod is realistisch en doelgericht, zodat kinderen de leerstof in hun dagelijks handelen kunnen toepassen. Onze leerkrachten bieden onderwijs op verschillende zorgniveaus. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, coördineert onze Intern Begeleider cyclisch de leerlingenzorg. Daarnaast bewaakt de Intern Begeleider de rode draad in het onderwijs. Ze is een vaste gesprekspartner bij zorg- en knooppuntgesprekken. De ontwikkeling en het welbevinden van iedere leerling staat hierbij altijd centraal.

Samen verantwoordelijk

Samen met ouders begeleiden wij kinderen op weg naar volwassenheid. Wij zien ouders als een gelijkwaardig partner en bepalen samen de beste leerroute voor hun kind. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in onze ogen een voorwaarde voor leersucces. Kinderen en ouders voelen zich welkom en met ons kindcentrum verbonden. Regelmatig zien wij volwassen oud-leerlingen terug als zij hun eigen kind bij ons aanmelden.

Zon

School

Bloem

School

De buurt

Basisschool Sint Aloysius ligt in het centrum van Maastricht. Onze school wordt veelal bezocht door kinderen waarvan de ouders in de binnenstad werken. Met de buurt hebben we intensief contact. We werken nauw samen met Kumulus, centrum voor amateurkunstbeoefening en woonzorgcentrum De Beyart. Ook met andere organisaties in de binnenstad zijn de contacten goed. We zijn vaak betrokken bij activiteiten, evenementen en culturele aangelegenheden. De Maastrichtse musea liggen op loopafstand van onze school. 

Lees meer teksten

teksten

Normen en waarden

Plezierig samen leren

Persoonlijke aandacht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren