Prikbord

Nieuws & agenda


Nieuw: CITO Leerling in Beeld
24 januari

Wist u dat...

 

CITO LOVS is overgegaan naar CITO Leerling in Beeld.

Alle scholen die werken met CITO gaan over naar dit nieuwe systeem. Ook onze school is dit schooljaar overgegaan naar Leerling in Beeld (LIB). Dit heeft verder geen grote gevolgen voor het toetsen op onze school.

 

Wat er verandert: 

1. Minder toetsen: we toetsen vanaf nu alleen nog op de basisvaardigheden: CITO Rekenen, begrijpend lezen, taal/spelling en technisch lezen

2. Entreetoetsen vervallen

3. Minder lange toetsen

4. CITO belooft minder talige toetsen, waardoor bij rekenen meer nadruk ligt op de rekenvaardigheid

5. Vanaf groep 5 digitale toetsafname

6. Het leerlingoverzicht is meer gericht op referentieniveau

7. * Meer adaptieve mogelijkheden met betrekking tot hulp- en (auditieve) ondersteuningsmiddelen indien noodzakelijk bij CITO LIB. Dit geldt niet voor CET (Centrale eindtoets)

 

* Ondersteuningsmiddelen worden door school ingezet indien school dit nodig acht. Ouders worden hierover door de leerkracht op de hoogte gesteld. Door het inzetten van een hulp- of ondersteuningsmiddel is het toetsresultaat niet meer 100% representatief in vergelijking met andere toetsresultaten. 

 

Wat hetzelfde blijft:

1. De toetsen zijn en blijven adaptief; de eerste toets start aanvankelijk op hetzelfde groepsniveau. Na het afnemen van het eerste deel geeft het systeem aan welk tweede deel vervolgd wordt op ditzelfde groepsniveau (er zijn twee verschillende versies). Dit doet CITO om succeservaring te vergroten. Dit heeft weinig tot geen invloed op het eindresultaat van de leerling.

2. De toetsresultaten zijn in doorgaande lijn en worden vanuit het vorige systeem overgenomen 

3. * Adaptief toetsen op een ander niveau dat afwijkt van het groepsniveau voor leerlingen met een afwijkend didactisch niveau op een bepaald vakgebied. CITO adviseert scholen om de toets zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het didactisch niveau van de leerling. Dit heeft positieve invloed op het resultaat met betrekking tot het behalen van het gewenste referentieniveau.

 

* Adaptief toetsen wordt door school individueel met ouders afgestemd in het geval dit nodig wordt geacht. 

 

 

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren