Prikbord

Nieuws & agenda


POH Jeugd
21 oktober

Praktijkondersteuner Jeugd 


Psychische en psychosociale problemen komen veel voor, ook bij kinderen en 
jeugdigen. Deze problemen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind 
en kunnen zich op veel verschillende manieren uiten, zoals door gedragsproblemen, 
emotionele problemen en/of lichamelijke problemen.


De praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) ondersteunt huisartsen in de geestelijke 
gezondheidszorg bij de zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met lichte 
tot matig complexe hulpvragen. Uw huisarts kan u (ouder, kind en jongere) 
doorsturen naar de POH Jeugd bij onder andere de volgende problemen:
•Zorgen over de ontwikkeling
•Moeilijkheden in de opvoeding 
•Prikkelbaarheid/boosheid 
•Angsten of somberheid 
•Dwangklachten 
•Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim) 
•Zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak (bijv. bedplassen) 
•Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak


Wat kunt U verwachten?


Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op 
met uw huisarts. Na een kort gesprek kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH 
Jeugd (dat gebeurt via verwijsbureau Tipp).


U krijgt bij de POH Jeugd dan een eerste intakegesprek. De POH Jeugd bespreekt 
met uw kind en/of met u hoe het met uw kind gaat. Vervolgens zal deze samen met u 
bekijken of er kortdurende begeleiding door de POH Jeugd geboden kan worden, of 
dat hulp vanuit een andere instantie meer passend is. De POH Jeugd zal in dat laatste geval samen met de huisarts voor een doorverwijzing zorgen. Aan de gesprekken met de POH Jeugd zijn voor u geen kosten verbonden.


Betrokken hulpverleners


Indien nodig en gewenst werken huisarts en POH Jeugd samen met andere 
zorgverleners, zoals een jeugdarts en jeugdverpleegkundigen, gespecialiseerde 
GGZ, scholen en wijkteams van gemeenten.
Zij hebben - alleen met uw toestemming - toegang tot de informatie die voor hun 
deel van de behandeling nodig is

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren